Met kleine stapjes richting            de oplossing.