Klachtenregeling


Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan is het prettig wanneer u dat meld zodat we naar een oplossing kunnen gaan zoeken.


Mocht dat niet naar tevredenheid gebeuren dan kunt u uw klacht melden via de klachtenfunctionaris van de nfg. www.de-nfg.nl