Kosten

Tarief: €80 per uur.


Bij locaties verder dan een half uur reistijd zal de reistijd heen in rekening gebracht worden.


Bepaalde diensten van Abacus Training komen in aanmerking voor vergoeding via de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekering. www.de-nfg.nl voor meer informatie over uw specifieke situatie. Abacus is naast de NFG ook lid van de overkoepelende organisatie RBCZ.


Coaching komt niet in aanmerking voor vergoeding via de verzekering.


Abacus Training werkt ook via het PGB. Dit betreft (specialistische) begeleiding of behandeling, afhankelijk van de hulpvraag en vrijgegeven budget dat bij die hulpvraag behoort.


Mocht u hulp niet kunnen inkopen wegens uw financiele positie, dan zullen we zoeken naar passende oplossingen zodat u en uw gezin wel hulp kan krijgen.