Wanneer de hulp van Abacus gewenst is dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via de mail, het contact formulier of telefonisch.


Er volgt een telefonische intake waar bepaald wordt hoe, en of Abacus u kan helpen. Afhankelijk van de hupvraag wordt een traject bepaald. Elke zorg is op maat, geen kind of gezin is het zelfde en de aanpak welke nodig is zal afgestemd worden op de specifieke hulp die nodig is.


Wanneer een observatie nodig is, zal deze eerst plaats vinden. Aan de hand van deze observatie wordt een verslag geschreven. In dat verslag staan de eerste adviezen, waar nodig een vervolgtraject.


Wanneer het een gedragverandering betreft, zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Met de ouders zal deze uitgevoerd worden en alternatief gedrag zal worden aangeleerd. Abacus is direct ter plaatse bij het uitvoeren en later in het traject beschikbaar voor de juiste ondersteuning. Alles in overleg en naar wens.


Wanneer het een psychoscociaal traject, aba training of speltherapie betreft dan spreken we met u, na de intake af hoe vaak we het kind zien. Tevens wat de doelen zullen zijn. Er is tijd nodig om het kind te leren kennen en de onderliggende problemen te leren kennen zodat de juiste passende hulp geboden kan worden.


Bij leerproblemen zal een screening fixatie disparatie gedaan worden. Dit omdat een juiste samenwerking van de ogen essientieel is en het niet goed samenwerken uitgesloten moet worden alvorens er met het kind gewerkt kan worden.


`Ik leer anders` voor beelddenkers zijn 4 sessies van een uur. Echter kijkt Abacus verder en neemt ze, zonder de methode te kort te doen extra aspecten mee om de achterliggende problemen van de hulpvraag te kunnen oplossen.


Samen kunnen we alle ballen weer in de lucht houden.