Privacy

Bij Abacus vinden we privacy heel erg belangrijk. We gaan voorzichtig om met persoongegevens en vragen alleen wat zeer noodzakelijk is voor de behandeling of begeleiding. Tevens vragen we toestemming wanneer we documenten delen met derden. Dit gaat nooit buiten u om.


Voor de traingen kan het noodzakelijk zijn foto of videomateriaal te maken en met u te delen (niet met derden!). Hier vragen we van te voren toestemming voor en deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken. Materiaal zal na analyse meteen worden verwijderd.