Beelddenkers denken voornamelijk met hun rechter hersenhelft. Ze leggen sterk verbanden maar vinden het vaak moeilijk deze uit te leggen omdat de beelden sneller gaan dan dat de woorden uit de mond het kunnen vertellen. 


Het school systeem is ingericht op talige denkers. Door kleine aanpassingen en door kennis deling aan de leerkrachten en ouders kan het kind dat in beelden denkt, geholpen worden.


Kirsten is ┬┤ik leer ander`coach, deze training kan gegeven worden. Doordat elk kind anders is en anders leert zal er hulp op maat geboden worden. Der wordt gekeken of er sprake kan zijn van in beelden denken. Tevens zal bekeken worden welke hulp er nodig is en wat er wel goed gaat, vanuit daar kunnen we verder bouwen.


Een kind dat in beelden denkt loopt op school vaak vast met begrijpend lezen of-en met spelling en-of met redactiesommen. Tevens is er vaak sprake van hoogsensitivietiet die zich kan tonen door middel van terug getrokken gedrag of juist heel exentriek gedrag. Door per kind te kijken wat nodig is kan het kind geholpenworden.