School, kinderdagverblijf of instelling:


Bij Abacus Training kunt u terecht voor workshops aan professionals. Zie het kopje voor workshops voor de onderwerpen en voor meer informatie.


Gedragvraagstukken of leerproblemen op de groep:


Een groepskracht heeft steeds vaker te maken met meer kinderen in een groep en dus ook met meer uiteenlopende behoeften. Tegenwoordig moet de groepskracht alle kinderen bedienen op de groep met minder hulp van een intern begeleider. Hierbij kunnen hulpvragen ontstaan met betrekking tot het gedrag van de gehele groep of met betrekking tot het gedrag of leervragen van een specifieke leerling.


In plaats van bepaald gedrag kan het ook gaan over de cognitieve ontwikkeling van een kind. Dit is iets wat regelmatig weer resulteert in ongewenst gedrag. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat een specifiek kind gaat laten zien wat hij of zij kan? Hoe ontwikkel je de kanten van het kind waar het meer moeite mee heeft? Dit kunnen vragen zijn op sociaal gebied of op leergebied, zoals moeite met automatiseren of geen interesse hebben in taal of een ander vak.  Abacus Training maakt het leren leuker door te zoeken naar de motivatie van het kind.


Een groep die niet lekker "loopt", kan een leerkracht veel energie kosten met alle mogelijke gevolgen van dien. Door het gedrag van de groep te beïnvloeden op positieve wijze, wordt het lesgeven leuker. Abacus Training analyseert het probleem en onderzoekt de functie van het gedrag van de leerling of de groep. Door middel van kleine stapjes richting het doelgedrag kan de groep weer beter functioneren. Vragen waar een leerkracht m.b.t. de gehele groep tegenaan kan lopen kunnen bijvoorbeeld zijn: de groep komt niet op tijd binnen na het buiten spelen. Of de klas heeft veel tijd nodig om stil te zijn tijdens instructiemomenten. Ook kunnen vragen ontstaan op sociaal gebied zoals omgangsvormen etc. Alle groepsgedragingen kunnen hiervoor in de plaats komen te staan.


Abacus Training komt na een intake met de leerkracht de groep observeren. Door middel van het verzamelen van data kan de "functie" van het gedrag worden achterhaald en kan er een plan op maat gemaakt worden. Samen met de leerkracht wordt dit plan uitgevoerd en geëvalueerd. Doordat de kennis wordt overgedragen is het voor de leerkracht in het vervolg makkelijker ABA in te zetten. Doordat de aandacht verschuift naar de positiviteit in plaats van het ongewenste gedrag, zal er meer plezier in het lesgeven ervaren worden.


Bij kinderdag verblijven en instellingen kunnen er ook vraagstukken zijn omtrent het gedrag van de gehele groep, of een speciefieke leerling/cliënt.