Abacus Training heeft veel ervaring met autisme, beelddenkers, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

Bij Abacus Training hechten we geen waarde aan ‘etiketten” van kinderen. Het kind achter de hulpvraag wordt gezien. Ieder kind is uniek en vereist een persoonlijke aanpak en hulp op maat.


De hulp van Abacus wordt ingeroepen op verschillende gebieden. Zo geeft Abacus Training speltherapie, aba-therapie, prt, dtt aan kinderen met een achterstand in de ontwikkeling.


Tevens komt Abacus-Training observeren wanneer er een vraag omtrent gedrag is. Dit kan zijn omtrent de opvoeding of een hulpvraag op beelddenk gebied. Een plan van aanpak wordt gemaakt en indien gewenst hulp bij het uitvoeren van dit plan gegeven.


Voordat Abacus een kind begeleid op psychoterapeutisch niveau, doen we een screening FD. Zie het menu voor meer informatie. Tevens is Kirsten "ik leer anders"coach en is zij in het bezit van de licentie voor het coachee spel. De ervaring en deze tools en vele andere worden ingezet in de trainingen.


Elke hulp die geboden wordt, is gebaseerd op het kind dat hulp nodig heeft. Geen aanpak is daarom hetzelfde.


Abacus Training biedt ook begeleiding in gezinnen met een pgb.


Abacus Training gaat uit van het gedrag wat er al is, wat gaat er wel goed? Dat zal verder richting het doelgedrag worden uitgebouwd. Ook met schoolse vaardigheden kijken we eerst naar waar het wel goed gaat en bouwen we uit.


ABA (applied behavior analysis) oftewel toegepaste gedragsanalyse is de achtergrond. Dit hebben we nu summier beschreven, er komt veel bij kijken en kijkt heel nauw. De kern is dat motivatie aan bepaalde taken gekoppeld worden of dat motivatie gevangen wordt. Kleine stapjes op positieve versterkende wijze maakt dat gedrag in stand blijft en meer toeneemt.


Ongewenst gedrag kun je laten uitdoven. ‘Catch me being good”. Zie wat er goed gaat, vang die momenten.De relatie tussen de gene die met het kind werkt (en die dus eisen stelt aan het kind) moet goed zijn.


School is voor veel kinderen een plek waar veel weerstand is opgebouwd tegen schoolse vaardigheden. Abacus training kijkt waar het plezier in de schoolse taken weer terug gegeven kan worden indien dit van toepassing is.