Abacus Training geeft workshops op maat gemaakt.


Enkele mogelijkheden zijn:Beelddenken:

Het schoolsysteem in ingesteld op de talige denkers. Hoe kun je de leerlingen die een voorkeur voor in beelden denken heeft, toch bereiken? Deze workshop is informatief. Wat is beelddenken? Zeer praktisch over de effecten van beeldenken in de klas, welke problemen kunnen zich voordoen? Wat kun je als leerkracht of ouder doen om deze doelgroep beter aan het leren te krijgen? Veel tools om direct het verschil voor deze leerlingen te maken.Neuromotorische integratie/ restant reflexen:

Omdat bij leerproblemen je terug naar de basis dient te gaan, alvorens de problemen te analyseren en aan te pakken, heeft Kirsten de scholing gekozen tot INPP therapeut. In maart 2019 zal zij hier mee klaar zijn. Deze workshop is informatief. Wat zijn restant reflexen, welke zijn er en waarom dienen we deze te checken? Wanneer we inderdaad restant reflexen treffen wat kan je daar dan aan doen. 


Aba basis/ motiveren in de praktijk:

Behandeld u of werkt u met kinderen in uw praktijk of in de groep en heeft u moeite met de nodige oefeningen te laten doen door de doelgroep? Motiveren is een belangrijke stap om hetgeen u wilt laten leren, te laten slagen. Hoe kun je dat inzetten in de praktijk? Deze workshop bevat de basiskennis ABA welke nodig is om je voordeel te kunnen doen in het met meer plezier te laten beleven tijdens het oefenen en werken.


Ongewenst gedrag op de groep of thuis:

Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoond kan dat een boel druk op het gezin geven of in de groep. Veel negatieve energie wat een neerwaartse spiraal kan veroorzaken. Wat kun je doen zodat de systemen om het kind weer beter functioneren en het kind meer gewenste gedragingen kan gaan vertonen?


Workshop op maat:

We maken graag de workshop volledig op maat. Noem het onderwerp waar de groep behoefte aan heeft en wanneer het binnen de kennis en mogelijkheden van abacus Training valt dan zullen we daar een workshop van maken en komen geven. Input van een groep zorgt voor de leukste workshops, gezien de casussen herkenbaar zijn, het niveau van de workshop kan op de al aanwezige kennis van de groep gegeven worden.